Beskära äppelträd

Kommentera
 
Jag älskar trädgårdsarbete. Särskilt på våren när längtan efter sommaren är som störst. Många av mina grannar utnyttjar inte sina trädgårdar till odling. Men för mig är det guld värt att en sommardag kliva ut genom dörren och skörda min egen middag. Jag inbillar mig dessutom att det är mycket nyttigare än när jag handlar i affären. Åtminstone är det garanterat ekologiskt, närodlat och billigt. 
 
Idag beskar jag mitt äppelträd. Ett nyköpt träd av sorten Lovisa som jag planterade i somras. Det blev aldrig av att vi beskar det under JAS-perioden (juli, augusti, september) som är mitt förstahandsval, så jag testade att beskära nu under vårvintern istället. Tiden får utvisa om det var en dum idé, men till mitt försvar hade rådjuren redan hunnit beskära lite granna på egen hand - vilket jag nu kunde åtgärda.
 
Det var ett vackert litet välbalanserat träd, så det kändes lite sorgset att närma sig med en sekatör. Men utan beskärning blir grenarna ofta långa, och med frukter på så riskerar de att brytas eller skadas när trädet blir större. Bättre att bygga upp en stadig struktur redan från början.
 
Jag kortade ner toppskottet och valde ut tre övriga huvudgrenar som jag behöll. Resten beskar jag bort. Toppskottet fick vara tydligt högre än sidogrenarna. Alla grenar kortas ned och beskars vid en knopp som pekade ut från trädstammen. Toppskottet fick beskäras vid en knopp som än mer skulle få toppen att växa i trädets centrum.
 
Nu längtar jag än mer till värmen kommer, och då få se hur trädet kommer att utvecklas och växa.