FaceTime och Meddelanden använder fel telefonnummer - lösning

Kommentera
 
Som jag tidigare nämnt bytte jag nyligen telefonabonnemang till Vimla, vilket kommer bespara mig ca 100-150kr i månaden. (Många bäckar små..) Mer om det här.
 
Igårkväll upptäckte jag ett problem som uppstått. Jag är med i en sms-grupp tillsammans med några familjemedlemmar och igår upptäckte jag att jag inte fick de meddelanden som skickades till gruppen. Gruppens meddelanden var inställda att skickas till mitt ordinarie telefonnummer. Men trots att mitt telefonnummer redan är flyttat (och fungerar) hade telefonen inte registrerat detta hela vägen.
 
Att det fanns ett problem såg jag när jag loggade in på mitt Apple-id. Som telefonnummer för FaceTime och Meddelanden angavs där det tillfälliga nummer jag fått av Vimla innan mitt ordinarie nummer flyttats över. Inloggad på Apple-id kunder jag lägga till mitt ordinarie nummer. Svårare var det att bli av med mitt tillfälliga nummer, som apple-id trodde var det som gick till telefonen.
 
Att telefonen ansåg att jag hade fel nummer kunde jag även se om jag tryckte på Kontakter på telefonen. Högst upp anges "Mitt nummer". Det nummer som stod där var inte det riktiga.
 
Jag hade redan testat att starta om telefonen x antal gånger, vilket även gjordes direkt efter telefonnummerflytten. Men det var först när jag stängde ner FaceTime och Meddelanden i inställningarna på telefonen (inställningar>Meddelanden och Inställningar>FaceTime) och sedan startade om, som telefonen registrerade att jag hade återfått mitt riktiga telefonnummer. 
 
När detta var gjort slog jag åter på FaceTime och Meddelanden och inloggad på mitt Apple-id kunde jag se att det tillfälliga numret nu var helt borta. Nu får jag åter meddelanden som jag ska :)